Säkerhetskontroll

Trafikverkets Säkerhetskontroll för behörighet B

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll. Förarprövaren
kommer att berätta vad som ska ingå i din säkerhetskontroll och ställa frågor om ett eller flera moment i den. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samtidigt också kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen
får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.
Mer information hittar du på trafikverket.se.


Yttre säkerhetskontroll

 1. 1. Tänd parkeringsbelysningen och kolla fram och bakljus, reflexer och skyltlykta.

 2. 2. Slå på tändningen, halvljuset, vänster blinkers och dimbakljus (om det finns).

 3. 3. På vänstersidan: Kontrollera framhjul (ytligt – ser mönsterdjupet bra ut och är däcket runt och inte platt längst ner på grund av lågt lufttryck), framblinkers, framljus (halvljus), bakhjul, bakljus, bakblinkers och dimbakljus.

 4. 4. Slå på helljus och höger blinkers.

 5. 5. På högersidan: Kontrollera framhjul, framblinkers, framljus (helljus), bakhjul, bakljus och bakblinkers.

 6. 6. Släck belysningen och slå av blinkers.

 7. 7. Be någon annan att bromsa samtidigt som du själv står bakom bilen och kollar att bromsljusen fungerar.


Inre säkerhetskontroll

  1. 1. Inta korrekt körställningen och kontrollera speglarna samt att dörrarna är stängda.

  2. 2. Starta vindrutetorkarna (spola eventuellt rutan) och värmereglagen (fläkt, särskilt vid framrutan och defrostern till bakrutan).

  3. 3. Tuta en gång och sätt på dig bilbältet (dra till så att det sitter spänt).

  4. 4. Tryck ner fotbromsen hårt och håll kvar (det ska kännas stumt).

  5. 5. Vrid lite på ratten och starta bilen. Du ska känna att broms- och styrservon fungerar (fungerar ifall bromsen sjunker och ratten blir lätt att vrida).

  6. 6. Kontrollera att handbromsen fungerar genom att dra åt den och försök köra lite försiktigt framåt eller bakåt (eller genom att släppa den i en backe).