Arabic Arabic English English Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Swedish Swedish
0704-556633
PERSBORGSTORGET MALMÖ

Säkerhetskontroll

Trafikverket Säkerhetskontroll för behörighet B

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. När körprovet inleds ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Du ska i samband med den inledande säkerhetskontrollen koppla släpfordonet till dragfordonet.

Du ska vid behov ställa in säte, backspeglar, bilbälte och nackstöd för att få en korrekt körställning. Därefter ska en säkerhetskontroll genomföras. I säkerhetskontrollen ska kontroll av följande alltid ingå:

1- Att dörrarna är stängda.

2- säkring, placering, mängd och registreringsbevis.

3- Kopplingsanordning, katastrofbromsvajer, bromsar och elanslutning till släpfordon.

Du ska dessutom kunna utföra ett slumpmässigt urval av följande kontroller:

1- Belysning.

2- Bromsar på dragfordonet.

3- Däck och fälg.

4- Körriktningsvisare.

5- Reflexer.

6- Vätskor (exempelvis spolarvätska, kylarvätska och motorolja).

7- Rutor.

8- Styrning.

9- Varningssystem.

10- Vindrutetorkare och spolare.

Förarprövaren kommer att berätta vad som ska ingå i din säkerhetskontroll och ställa frågor om ett eller flera moment i den. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts. Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras. Läs mer i dokumentet Säkerhetskontroll för behörighet B om vad du förväntas kontrollera. Du kan läsa mer om Säkerhetskontroll på Trafikverket.se.

© 2021 Persborgs Trafikskola